Dobročinné účely

Přemýšlíte, jak zajistit, aby příjmy z Vašeho majetku plynuly na dobročinné účely a ani následný zákonný dědic to nemohl změnit? Bohužel nemůžete přikázat dědicům, co mohou nebo nemohou s výnosem z majetku dělat, ale nemusíte nechat dopustit, aby majetek vůbec zdědili. Zkuste se informovat na novinku v českém právu, kterou je svěřenecký fond a postarat se tak o dobročinné účely s jistotou.

Výnosy z majetku

Právně přestanete být majitelem odděleného majetku do svěřeneckého fondu, který bude nadále spravovat Vámi určený správce. Určíte ale obmyšleného, kterému poplynou všechny výnosy s onoho majetku. Tak můžete nejen dané například nemovitosti ochránit před věřiteli, ale i před bohatství chtivými dědici. Neváhejte nás kontaktovat.