Nenadálé situace přináší život

Někdo má celý život štěstí a firma mu funguje bez problémů. Někdo má stálou smůlu a firma mu nefunguje skoro nikdy bez problémů. Odhlédněme nyní od toho, jak se na smůle či štěstí podílí vlastní způsob řízení firmy a osobnost majitele. Věnujme se průměrné firmě. Chvíli se daří, chvílemi se vyskytnou problémy. To tak v životě chodí. My vám ale poradíme rychlé řešení v autodopravě, když se vyskytne problém.

Hypotetická situace

Máte několik vozů, vytížených právě na maximum. Kapacitní rezerva není a právě v této chvíli se jeden vůz dostane do problémů technického rázu, které nejdou okamžitě vyřešit. Laicky řečeno porucha, oprava v nejlepším případě do tří dnů. Jestli přijdou náhradní díly rychle. Co teď? Nepomůže vám modlení, ani vedlejší firma, která má právě taky všechno vytíženo. Pomůže vám jedna z půjčoven dodávek. Hosana!